Τι είναι το WuBook?

Το WuBook είναι μια κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας φιλοξενίας που γεννήθηκε στην Ιταλία και έγινε διεθνής με γραφεία στην Ισπανία, τη Γαλλία, τη Νότια Αμερική και τη Ρωσία.

Οι κύριες υπηρεσίες που προσφέρονται είναι οι Booking Engine, Channel Manager και PMS, δημιουργώντας μια λύση All-In-One που καλύπτει τις ανάγκες των ιδιοκτητών μικρών και μεσαίων ακινήτων παγκοσμίως.